Thứ Tư, 16/08/2017
   
Hướng dẫn sử dụng hệ thống xem cuớc chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

          HỆ THỐNG XEM CƯỚC CHI TIẾT


I.            Thao tác cơ bản dành cho khách hàng

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: https://myportal.vnptkhanhhoa.vn . Màn hình đăng nhập hiện ra:


Khách hàng có thể đăng nhập bằng thông tin tài khoản hoặc bằng thông tin Email

1.      Đăng nhập bằng thông tin tài khoản

Nhập vào tài khoản, mật khẩu

Ví dụ:

Tài khoản: TNT086769-01

Mật khẩu: yi70d3

Nhấp vào “Đăng nhập”. Màn hình đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên hiện ra


Ví dụ:

Email: hung.vd@vnptkhanhhoa.vn

Mật khẩu mới: HungCenIT

Xác nhận mật khẩu: HungCenIT

Nhấp vào nút “Đồng ý”. Màn hình giấy báo cước hiện ra

 


 

 

Nhấp vào số máy để xem chi tiết cước của số máy đó. Màn hình xem chi tiết cước hiện ra


               Nhấp vào ô chọn, chọn theo tổng số tiền hoặc tổng thời gian


Nhấp vào số bị gọi để xem chi tiết phát sinh đến số bị gọi

 


 

Nhấp vào nút “In chi tiết” cước để In chi tiết cước của các số máy


 

Để thay đổi Email bạn nhấp vào Email.

 


Màn hình thay đổi Email hiện ra. Nhập email và click vào  “Đồng ý”


Nhấp vào đổi mật khẩu để đổi mật khẩu tài khoản. Màn hình đổi mật khẩu hiện ra


Nhấp vào “Quên mật khẩu”

 


Màn hình “khôi phục mật khẩu” hiện ra.

 


 

Ví dụ:

Tài khoản: TNT086769-01

Email: hung.vd@vnptkhanhhoa.vn

Mã kiểm tra: jujccHg

2.      Đăng nhập bằng thông tin Email

Sau khi đổi mật khẩu lần đầu tiên, chương trình gửi Email tới địa chỉ Email đăng ký của khách hàng với nội dung như sau:

 


 

Nhấp vào liên kết trên để thực hiện xác thực đăng nhập bằng Email. Màn hình xác thực bằng Email hiện ra


Nhập vào mã kích hoạt và nhấp Đồng ý. Sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Email

 

Các thao tác xem giấy báo cước, xem chi tiết cước, đổi Email, đổi mật khẩu tương tư như trên

 
  
  

  
Dịch Vụ 1080 - Trung Tâm Tin Học - VNPT Khánh Hòa
Điện thoại: 1080 - Fax: 3823545 - Email: 1080@vnptkhanhhoa.vn
Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Nha Trang - Khánh Hòa
Chịu trách nhiệm nội dung: Trịnh Lê Vân.